Flessen met opgeschroefde doppen, glas, blikjes, camelbags, scherpe voorwerpen, alcohol, drugs of verdovende middelen, drones, vuurtjes en elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd.
Alvorens het terrein te betreden kan je door een medewerker aangesproken worden en gevraagd worden om je zakken of tassen te openen. Bij weigering wordt de toegang verboden, evenals bij het bezit van drugs of verdovende middelen.