De ingang van het festival is het best te bereiken via de parking van Frituur in De Natuur. Komt u bijvoorbeeld vanuit de kloosterstraat en staat u met uw rug naar de Markeplaats, dan gaat u gewoon rechtdoor over het rondpunt, over de parking van de frituur, het veld op (licht hellend vlak). De ingang van het festival zal ook met borden aangeduid staan.
De parking achteraan + de cafetaria van het ontmoetingscentrum is voorzien voor de artiesten en de logistieke medewerkers. Dit is dus de backstage van het festival en dus niet toegankelijk voor het gewone publiek.